چسب مخصوص آببندی فلاشینگ و شیروانی


یکی از مشکلات رایج در سقف های شیروانی و فلاشینگ ها عدم آببندی مناسب سقف ها توسط اجرا کننده سقف شیروانی می باشد که منجر به ورود آب از سقف و کناره ها به داخل خانه میشود.استفاده از روش های جدید همچون استفاده از چسب پلی اورتان بصورت چسب پلی اورتان سوسیسی و چسب پلی اورتان کارتریجی،استفاده از نوار چسب بوتیل،استفاده از چسب ام اس پلیمر،استفاده از ماستیک مناسب فلاشینگ نما و ماستیک مناسب برای سقف شیروانی،استفاده از پوشش های ممبران و پوشش های لاتکس از جمله روش های جدیدی است که بعنوان چسب مناسب جهت آببندی فلاشینگ و سقف شیروانی بجای استفاده از روش های سنتی جهت آبندی سقف شیروانی و آببندی فلاشینگ مرود ساتفاده قرار می گیرد.

استفاده از چسب مخصوص فلاشینگ:

روش استفاده از چسب پلی اورتان و همچنین نوار چسب بوتیل بعنوان یکی از ساده ترین راه حل ها می باشد که هم کیفیت مناسب بعنوان چسب مخصوص فلاشینگ را ایجاد می نماید و هم بعنوان بهترین چسب برای آببندی فلاشینگ و شیروانی مورد استفاده قرار می گیرد.

آبندی سقف شیروانی و آبندی فلاشینگ به ظاهر کار ساده ای است به شرطی که از چسب مخصوص برای آببندی فلاشینگ استفاده گردد. در غیر اینصورت با مشکلات عدیده ای اجرا کننده روبرو خواهد شد.

چسب

چسب