فرم دامپا

این فرمدهی بیشترین بازدهی و کار مفید را در بین فرم های ورق رنگی داراست.

ورق دامپا بیشتر برای پوشش داخلی سقف کاربرد دارد.معمولا در پارکینگ های فروشگاه های بزرگ ، سالن آمفی تئاتر ، تراس ساختمان ، و محیط بیرونی شیروانی ها مکان های مناسبی برای استفاده از ورق های دامپا می باشد.

ویژگی منحصر به فرد ورق دامپا طولی در مقایسه با هم خانواده اش ورق دامپا پرسی قابلیت سفارشی بودن طول آن است.این یعنی اینکه شما محدودیت در ابعاد ندارید و عملا پرتی کار شما صفر خواهد بود.

فرم دامپا

فرم دامپا