چسب

از جمله چسب های مناسب برای آببندی فلاشینگ و آبنیدی سقف شیروانی میتوان به موراد زیر اشاره کرد:


چسب پلی اورتان ، چسب سیلیکون خنثی ، چسب ام اس پلیمر ، نوار چسب بوتیل ، پوشش های ممبران ، ماستیک قیری ، ماستیک پلی اورتان ، ماستیک سیلیکونایز ، اسپری فوم پلی اورتان پاششی ، پوشش پلی یوریا اشاره نمود.
استفاده از چسب پلی اورتان سوسیسی مشکی بعنوان چسب مناسب جهت آب بندی فلاشینگ و چسب مناسب برای آب بندی سقف شیروانی بسیار در این روزها رایج شده که بجای ماستیک مورد استفاده قرار می گیرد.